ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

TRÌ THANH
GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TÀI PHÚ
GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

TRẦN MINH TRUNG
Sale Manager

NGUYỄN ĐỨC DUY
WEB LEADER