ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

CEO

Trì Thanh

thanh@pat.com.vn
0906841288

CTO

Nguyễn Tài Phú

phu@pat.com.vn
+63426869

Web Leader

Nguyễn Đức Duy

duy@pat.com.vn
+63426869

Ads Leader

Đinh Duy Bảo

bao@pat.com.vn
+63426869