ĐỘI NGŨ CHÚNG TÔI

CEO

Trì Thanh

thanh@pat.com.vn
0906841288

Sale Manager

Nguyễn Thành Trung

trung@pat.com.vn

0978774743

Web Leader

Nguyễn Đức Duy

duy@pat.com.vn
+63426869

Ads Leader

Đinh Duy Bảo

bao@pat.com.vn
0981247977