CÓ NÊN QUẢNG CÁO FACEBOOK?

Hơn 30 triệu người Việt Nam sử dụng Facebook và 93% số người nằm trong độ tuổi từ 14 đến 30. Phần lớn những người trẻ và hiểu biết công nghệ. Quảng cáo Facebook rất thích hợp đối với các doanh nghiệp game, thời trang, điện thoại, làm đẹp. 

CHI PHÍ THAM KHẢO FACEBOOK CLICK TẠI TTH SOLUTIONS

COMBO 1
2,500,000/Th
Phí Quản Lý fanpage hàng tháng : Miễn Phí
Mỗi tháng viết 5 bài sáng tạo nội dung
Sáng tạo nội dung câu like bắt trend
Bài viết quảng cáo: Free trên nội dung khách hàng gửi qua
Thiết kế hình ảnh banner , quảng cáo: Free
Chạy 2 quảng cáo mỗi tháng
Lượt Click : 500 (lượt click từ quảng cáo)
Tiếp cận 20.000 khách hàng tiềm năng trong khu vực ,lĩnh vực mong muốn
0906841288
COMBO 2
3,500,000/Th
Phí Quản Lý fanpage hàng tháng : Miễn Phí
Mỗi tháng viết 15 bài sáng tạo nội dung
Sáng tạo nội dung câu like bắt trend
Bài viết quảng cáo: Free trên nội dung khách hàng gửi qua
Thiết kế hình ảnh banner , quảng cáo: Free
Chạy 3 quảng cáo mỗi tháng
Lượt Click : 1000 (lượt click từ quảng cáo)
Tiếp cận 30.000 khách hàng tiềm năng trong khu vực ,lĩnh vực mong muốn
0906841288
COMBO 3
6,500,000/Th
Phí Quản Lý fanpage hàng tháng : Miễn Phí
Mỗi tháng viết 30 bài sáng tạo nội dung
Sáng tạo nội dung câu like bắt trend
Bài viết quảng cáo: Free trên nội dung khách hàng gửi qua
Thiết kế hình ảnh banner , quảng cáo: Free
Chạy 6 quảng cáo mỗi tháng
Lượt Click : 3000 (lượt click từ quảng cáo)
Tiếp cận 60.000 khách hàng tiềm năng trong khu vực ,lĩnh vực mong muốn
0906841288